Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Grafická dílna Františka Bílka

František Bílek, Tvůrce, 1905, dřevěný štoček
od: 1. 5. 2018

út-ne 10:0018:00
 

Bílkova vila

od: 1. 5. 2018
Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha-Hradčany

út-ne 10:0018:00
 

 


kurátor výstavy
Hana Larvová

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč

 

praktické informace >
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Dřevo, svůj nejoblíbenější sochařský materiál, využil Bílek v technice dřevorytu, na kterou se po roce 1905 soustředil a ve které realizoval většinu grafik. Mistrné využívání struktury dřeva, patrné z detailů štočků, zvyšovalo dramatičnost dřevorytů, jejichž lapidární černobílá řeč založená na kontrastu světla a stínu umožňovala zachytit transcendentální spirituální světlo. Symbolika světla byla totiž pro Bílka zásadní, promýšlel ji jak v teoretické rovině, tak v samotném výtvarném procesu celého svého mnohavrstevnatého díla. Některé z grafických listů doprovázejí jednotlivá slova nebo celý text, jejichž prostřednictvím nám Bílek jak v grafice, tak v celé tvorbě sděloval svá poměrně komplikovaná obsahová poselství. Slova mají vždy podobu stylizovaného ornamentálního gotizujícího písma, které je zakomponované podél okraje tiskových desek.

číst dále


související objekty


média